Online Calculators
CalculatorTotaal

Stappen Omrekenaar

Omrekenen


Aantal stappen
Staplengte


Gebruik omrekenaar

Vul de calculator van boven naar beneden in.

 1. Geef aan welke omrekening je wil maken.
 2. Vul het aantal stappen of de afstand in.
 3. Kies de juiste staplengte.
  60 cm = gemiddelde staplengte volwassen vrouw
  70 cm = gemiddelde staplengte volwassen man
  Kies 'anders' als je staplengte niet gelijk is aan 60 of 70 cm.
  In dit geval is er er een invoerveld voor je persoonlijke staplengte zichtbaar.
 4. Klik op Bereken.

Stappen omrekenen

Voldoende bewegen vergroot de kans om langer gezond en fit te blijven. Lopen is een prima manier om aan voldoende beweging te komen. 10.000 Stapppen per dag zou daarbij voldoende zijn.

Stappen naar kilometer

Als je het voornemen hebt om 10.000 stappen per dag te zetten, kan het handig zijn om 10.000 stappen van jouw persoonlijke staplengte om te rekenen naar het aantal kilometers dat daarbij hoort. Als je eenmaal weet welke afstand bij 10.000 stappen hoort, kan je het aantal stappen voor andere afstanden beter schatten.

Kilometer naar stappen

De omrekening "kilometer naar stappen" komt in beeld als je geinteresseerd bent in het aantal stappen dat je zet tijdens een wandeling. Voorwaarde is wel dat je de afstand van de wandelroute kent natuurlijk!

Staplengte

De Stappen Omrekenaar is een handig hulpmiddel om aantal stappen en afgelegde afstand naar elkaar om te rekenen. Hierbij is je persoonlijke staplengte cruciaal.

Persoonlijke staplengte bepalen

Om je persoonlijke staplengte te bepalen, kan je een klein aantal stappen zetten en vervolgens de afgelegde afstand opmeten. Tenslotte deel je de afgelegde afstand door het het aantal stappen. De uitkomst is je persoonlijke staplengte.

Gemiddelde staplengte volwassenen

Voor de gemiddelde staplengte van volwassen vrouwen en volwassen mannen, wordt vaak uitgegaan van het volgende:

 • De gemiddelde staplengte van volwassen vrouwen is 60 cm.
 • De gemiddelde staplengte van volwassen mannen is 70 cm.

Je kunt deze gemiddeldes gebruiken voor een (grove) schatting van je persoonlijke staplengte.

Omrekentabellen

Staplengte: 60cm

Stappen Afstand
1.000 600 meter
1.667 1 kilometer
2.000 1,2 kilometer
5.000 3 kilometer
10.000 6 kilometer

Staplengte: 70cm

Stappen Afstand
1.000 700 meter
1.429 1 kilometer
2.000 1,4 kilometer
5.000 3,5 kilometer
10.000 7 kilometer